Projektant Ing. Iva Kocelská Pechoušová - projekční a inženýrská činnost Chomutov

projektant Chomutov
Projekty

Projektant Ing. Iva Kocelská Pechoušová - projekční a inženýrská činnost Chomutov, Klášterec nad Ohří

Vítáme Vás na našich webových stránkách. Projektant Ing. Iva Kocelská Pechoušová poskytuje komplexní služby v oblasti projekční a inženýrské činnosti pro pozemní stavby v Ústeckém kraji.

Zajišťujeme komplexní projekční činnost pro přípravu stavebního díla - tzn. od návrhu stavby konzultovaného se zadavatelem, přes zpracování přípravné dokumentace a dokumentace pro územní řízení, zpracování dokumentace pro stavební povolení, podání žádosti na stavební úřad, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a kolaudační řízení.

Služby projektanta:
- příprava potřebné projektové dokumentace staveb nebo jejich částí
- komplexní projektová řešení
- propočet investičních nákladů dle metody obestavěného prostoru
- zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení i kolaudace stavby a případných povolení provozu
Ing. Iva Kocelská Pechoušová - Projekční kancelář - idatabaze.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - idatabaze.cz
- spolupráce s projektanty v oblasti vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalací, požární ochrany, statikem a rozpočtářem staveb

Projekty pozemních staveb:
- projekty rodinných domů
- administrativní a bytové domy
- stavby občanské vybavenosti
- zemědělské a průmyslové stavby
- nízkoenergetické a pasivní domy
 
Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je samozřejmou součástí práce. Zastupujeme stavebníka v jednáních se stavebními úřady, vyřizujeme stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Zajištujeme případně také výběrová řízení na dodavatele staveb a technický dozor investora.

Pomůžeme vyřídit:inženýrská činnost

- územní souhlas
- ohlášení stavby
- stavební povolení

Dále inženýring zahrnuje mimo jiné i následující položky:

- zjištění všech dotčených orgánů při stavebním řízení

- zajištění vyjádření: vedení inženýrských sítí, na které se budou provádět přípojky (elektro, vodovod, kanalizace, plynovod), vedení ostatních inženýrských sítí a správců inženýrských sítí k přípojkám a stavbě
- zjištění podmínek územního plánu
- vynětí plochy ze zemědělského půdního fondu
- souhlasné stanovisko z odboru životního prostředí, příslušného povodí, vodoprávního úřadu a jiných dotčených orgánů jako například Lesy ČR, správa CHKO, drážní úřad, poddolování, památkáři atd.
- souhlas obce s umístěním stavby a s vjezdem na pozemek
- věcná břemena v souvislosti s přípojkami
- vyjádření vlastníků sousedních parcel
 
Kontaktní informace


Využijte služeb naší projekční kanceláře a postavte s naší pomocí rodinný dům, školu, kancelář nebo zemědělskou budovu.

Projekční kancelář okres Chomutov
Projektantka Ing. Iva Kocelská Pechoušová

Adresa:
Žitná 646, 431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov, Ústecký kraj

Mobil:
+420 737 884 215

E-mail:
pechousova@kabel1.cz
IČ: 726 08 960

Napsat zprávu